vågfångst 2022

 © Vågfångst 2022

Kort om Vågfångst

 

Bakgrund och konceptidé 

Ofattbara tretton miljoner ton skräp beräknas varje år hamna i haven. Ungefär 80 procent av detta har sitt ursprung på land medan 20 procent kommer från sjöfart och annan verksamhet på haven. Av det som kommer från land är det en mycket stor del som når världshaven genom de tio största floderna i världen. Om den pågående nedskräpningsprocessen inte snabbt bryts blir resultatet förödande. 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i haven.  

 

För att bryta och vända utvecklingen kommer det att krävas åtgärder på stor bredd, globalt, regionalt och lokalt. Det kommer både att krävas globala satsningar för att fånga upp de stora mängder skräp som redan nu finns i världshaven jämsides med stora satsningar för att hindra nytt skräp att tillföras haven. 

 

Det är detta senare problem som Vågfångst kommer att angripa. Vågfångst är kort och gott ett smart koncept för att fånga in och samla upp kringflytande skräp innan det når ut i haven.

 

Vågfångst skiljer sig radikalt från de metoder som hittills använts. Dagens metoder bygger antingen på att fysiska hinder, dvs att olika typer av nät och flytande barriärer placeras ut i vattnet, eller på mekaniska/pumpdrivna alternativt manuella metoder för att från olika typer av rörliga flytande plattformar och båtar fånga in och samla upp skräp. Metoderna medför ofta stora miljömässiga störningar och kostnader. Hinder för skräp är samtidigt hinder för all verksamhet på vattnet. Mekanisk insamling, trålning och skräpsugning, från fartyg och pråmar är resurskrävande och ofta bullrigt.  


Idén bakom Vågfångst är enkel. Med en metod som utnyttjar vattnets naturliga rörelser fångas det kringflytande skräpet in innan det når havet.  


På sin väg från källorna till havet finns nämligen normalt en lång rad strategiska platser där skräpet tenderar att samlas eller passera, t.ex. inne i vikar, hamnbassänger, utmed floder och kanaler. Genom ett smart system av passiva insamlingsbehållare (Vågfångstmoduler), som kontinuerligt fångar in kringflytande skräp, så rensas vattnet utan annan kraft än det som genereras av vattnets ständiga rörelser.

  

Vågfångst är alltså ett miljövänligt alternativ som inte begränsar verksamheten på vattnet och som är helt tyst. Det mänskliga insamlingsarbetet begränsas till att med jämna mellanrum befria insamlingsbehållarna från sitt innehåll och transportera bort det. Behållarna kan tex tömmas eller bytas ut och transporteras bort likt befintliga lösningar för hantering av återvinningskärl.

 

Systemet är skalbart och kan med hjälp av olika modultyper på ett flexibelt sätt anpassas till den fysiska miljön i anslutning till hamnar, kajer och bryggor längs floder, i kustnära tätorter samt i skärgårdsområden. Att Vågfångst kan smälta in gestaltningsmässigt i relation till känsliga befintliga stads- och hamnmiljöer är en viktig del av konceptet.  

 

Till en början, under utvecklingsfasen och en första produktionsfas, riktas fokus främst mot kunder i Sverige. Potentiella kunder är kommuner, städer, hamnar, större båtklubbar etc. I alla stadsutvecklingsprojekt där man omvandlar vattennära industriområden till nya stadsdelar kan Vågfångst bli en standardutformning för kajmiljöerna. Men potentialen finns naturligtvis i lika hög grad globalt i alla städer som ligger i anslutning till vatten och floder.  

 

Ambitionen är att licensiera innovationen till ett eller flera företag med rätt förutsättningar, både som producent(er) och med rätt typ av nätverk för att kunna få ut moduler på många marknader.

 

Hoppas denna översiktliga beskrivning väckt ert intresse! För potentiella samarbetspartners, finansiärer och möjliga licenstagare visar och berättar jag gärna mer! För mer info, kontakta erik@betweenthelines.se

 

 

VÅGFÅNGST     221123     © Erik Andrén 2022

 

 

Follow @Vagfangst on twitter for latest updates                                                                                                                                                                                                             info@vågfångst.com